torsdag 18. mars 2010

Trangt om plassen ved matfatet

En hel gjeng er på plass
Ikke lett å lure seg innpå her nei.

Noe uenighet vil det bli når så mange skal dele mat fra samme bord.
Jeg var en tur på foringsplassen vi var tidligere, det var mange dyr og skikkelig snødrev der. Hadde det ikke vært for at lokale gardbrukere ofrer x antall rundballer så ville nok bestanden av hjortedyr i vår nærhet blitt betydelig redusert denne vinteren.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar