fredag 13. april 2012

Her  det en som haster i vei for å berge livet før det kommer en bil å ender det,

1 kommentar: