mandag 4. februar 2013

Trivelig med ny gjest på foringsplassen.


Jeg har sett denne krabaten på avstand oppe i et lerketre et par ganger men i dag så jeg den på bakken sammen med diverse andre i kiving om maten.
Da er følgende 18 daglige gjester på foringsplassen, der stilitsen var i dag ser jeg ikke, annet en når jeg forer så den har helt sikkert vært daglig i lengre tid.
Flaggspett,Hvitryggspett, Kjøttmeis, Blåmeis, Svartmeis, Løvmeis, Grønnfink, Bokfink, Gulspurv, Gråspurv, Gråsisik, Spettmeis, Trekryper, Kjernebiter, Stillits, Nøtteskrike, Rødstrupe og Svarttrost.
Trivelige gjester alle sammen.
En god fotouke til dere som er innom.

1 kommentar: